ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ

Καθηγητής Ιωάννης Μανιάτης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Αντιστράτηγος ε.α.

Αθανάσιος Μακρής, Αντιναύαρχος ε.α.

Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου